“We streven naar meer inkomenszekerheid voor onze inwoners”

vrijdag 31 januari 2020 09:25

De gemeente Hardenberg gaat het minimabeleid aanscherpen. Het nieuwe beleid moet ertoe leiden dat er meer zekerheid komt voor inwoners met een minimuminkomen. “We richten ons niet alleen op de gevolgen, maar ook op de oorzaken van armoede”, zegt wethouder Gitta Luiten.

In de gemeente Hardenberg zijn ongeveer 1644 huishoudens die moeite hebben om elke maand rond te komen. Dit zijn huishoudens waar volwassenen maandelijks alles op alles moeten zetten om het hele gezin te eten te kunnen geven. Waar schaamte en uitzichtloosheid heersen, waar kinderen niet deel kunnen nemen aan schooluitjes of lid kunnen worden van een sportvereniging. Armoede heeft enorme gevolgen voor mensen. Wanneer iemand continu bezig is met wat wel en niet kan, met hoe het einde van de maand gehaald moet worden en met of je wel in staat bent om je kinderen te eten te geven, dan werkt dat verlammend en remt het het hele gezin in hun ontwikkeling.

Ontwikkeling kan er echter juist toe kan leiden dat iemand wél de stap kan maken om uit deze situatie te geraken. Daarom kiest de gemeente Hardenberg voor een beleid waarmee niet alleen de gevolgen maar ook de oorzaak wordt aangepakt. “Dat betekent dat we met de betreffende huishoudens een plan op maat maken en zo zorgen voor inkomenszekerheid” zegt wethouder Gitta Luiten. “We kijken waar de behoefte ligt en bieden daar dan ondersteuning voor. Dat kan gaan van inkomensondersteuning tot schuldhulpverlening, en van het pak-je-kans-fonds tot begeleiding op de arbeidsmarkt.”

Kinderen
Speciale aandacht is er in het plan voor kinderen. De stress die zij al op zeer jonge leeftijd ervaren kan leiden tot verminderde schoolprestaties. Ook hebben zij minder ontwikkelingsmogelijkheden doordat zij niet deel kunnen nemen aan sport, cultuur of extra studie. Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze kinderen minder kansen hebben op de arbeidsmarkt en zo gaat armoede over op de volgende generatie. Dit maakt het extra belangrijk om kinderen een eerlijke kans te bieden om zich op school en in de samenleving te ontwikkelen. “Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de toekomst van inwoners en ondernemers van de gemeente” aldus Luiten.

Aanpak
Een structurele aanpak begint met signalering. Daarom zal de gemeente met verschillende professionals samenwerken in het signaleren van armoede en wordt er gekeken naar hoe gezorgd kan worden voor meer inkomenszekerheid. De gemeente zorgt steeds voor een logische, begrijpelijke en toegankelijke ondersteuning, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Tenslotte richt het plan zich ook op preventie. Hiervoor zet de gemeente verschillende programma’s op scholen in, maar wordt ook aandacht besteed aan jongeren en ZZP’ers.

Het nieuwe minimabeleid is door het college van B&W vastgesteld. Op 11 februari bespreekt de gemeenteraad dit tijdens de raadsvergadering.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.