Informatiebijeenkomsten over start werkzaamheden Balkbrug en Hessenpoort

dinsdag 14 januari 2020 08:37

Provincie Overijssel organiseert samen met aannemer VDV op 14 en 16 januari twee informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort in Zwolle. Geïnteresseerden kunnen vragen stellen aan de medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer VDV.

Tijdens de bijeenkomsten presenteert aannemer VDV de aanpak van de werkzaamheden, de planning, afsluitingen en omleidingsroutes, de uitwerkingen van de ontwerpen en de maatregelen om hinder tot een minimum te beperken. 

Nieuwe onderdoorgang
Midden op de kruising van de N377 met de Ommerweg - Meppelerweg bouwt aannemer VDV vanaf februari 2020 aan de nieuwe onderdoorgang. Hiervoor wordt het verkeer, voor de duur van ruim een jaar, om de bouwplaats heen geleid. Het verkeer kan dan niet meer recht de N377 oversteken, maar moet om de bouwplaats heen rijden.

De onderdoorgang in het centrum van Balkbrug verbindt de beide delen van het dorp weer met elkaar. Daardoor is er minder verkeer in het dorp en verbetert de veiligheid en leefbaarheid in Balkbrug. Tegelijkertijd kan het doorgaand verkeer op de N377 ongehinderd doorrijden, wat de doorstroming en bereikbaarheid ten goede komt.

Omgeving Hessenpoort
Tussen de A28 en de Ankummerdijk bouwt aannemer VDV voor de N340 een nieuw tracé, met twee keer twee rijstroken. In dit nieuwe tracé komen diverse ongelijkvloerse kruisingen. Bij de A28 en de Nieuwleusenerdijk komen diverse viaducten, het spoor wordt ongelijkvloers gekruist en de Bese gaat straks over de N340 heen.

Daardoor kan het verkeer op de N340 en het onderliggend wegennet veiliger en beter doorrijden. Daarnaast wordt door de snellere verbinding tussen Zwolle en het Vechtdal het economische investeringsklimaat gestimuleerd.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in de bovenstaande werkzaamheden. Ook zijn er VR-brillen aanwezig. Hiermee kunnen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.

De informatiebijeenkomst van 14 januari richt zich specifiek op de werkzaamheden in Balkbrug en op 16 januari op de werkzaamheden rondom Hessenpoort. Voor de andere delen van het werk worden later informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Locaties en tijdstippen
Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen bij de inloopbijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig.

  • Dinsdag 14 januari tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug.
  • Donderdag 16 januari tussen 16.00 en 19.00 uur in Dijkmoment aan de Hessenweg 14b in Zwolle.

Project Vechtdal Verbinding
De werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld.

De bouwwerkzaamheden starten begin 2020. Aannemer VDV begint met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug. Daarna volgen de werkzaamheden op de bestaande N340 en N48 en vervolgens wordt de verdere N377 aangepakt. Het project moet eind 2023 afgerond zijn. 

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.