Per 1 januari 2020 start het Meldpunt Maatschappelijke Zorg

dinsdag 31 december 2019 15:49

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand die zorg mijdt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 tijdens kantoortijden terecht bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland

De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. In dat geval kunt u bellen met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg op telefoonnummer 038 428 15 50.

Buiten kantoortijden is dit meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Bij dit meldpunt werken trajectbegeleiders die de situatie in kaart brengen en waar nodig actie ondernemen.

Meer informatie leest u op www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Wet verplichte GGZ
Heeft u het vermoeden dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft, omdat hij/zij zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen door het gedrag dat hij/zij vertoont? Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Vanaf 1 januari kunt u ook daarvoor een melding doen bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Trajectbegeleiders beoordelen dan de melding en noodzaak voor een verkennend onderzoek dat zij eventueel aansluitend zullen starten.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt, bel dan 112.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.