Onderhoud aan bomen in Marslanden

vrijdag 29 november 2019 10:30

Om de levensduur van de bomen te verbeteren, wordt in december onderhoud uitgevoerd aan de bomen in het gebied rondom de Boesemeer en van Huetestraat in de wijk Marslanden.

De bomen in deze wijk bepalen het gezicht van de wijk. Om te zorgen dat deze bomen optimaal kunnen blijven groeien, wordt de grond rondom de bomen verbeterd. Hierbij worden de bomen tijdelijk uit de grond gehaald en daarna teruggeplant.

Bij gunstige weer- en bodemomstandigheden is het onderhoud voor 31 december 2019 afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden geen hinder opleveren voor omwonenden.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.