Bedankbrief Peter Snijders

maandag 14 oktober 2019 08:50

Op donderdag 12 september jl. heb ik na bijna acht jaar burgemeesterschap in de gemeente Hardenberg afscheid genomen. Het was bijzonder om daar met zoveel mensen bij stil te staan. Zeker ook vanwege de bijzondere omstandigheid waarin ik me, samen met mijn familie, op dat moment bevond.

Tijdens een indrukwekkend buitenprogramma in het gemeentepark in Dedemsvaart was ik onder de indruk van de mooie woorden gesproken in de verschillende speeches.

En dan waren er nog de vele hartelijke brieven, kaarten en e-mails van medewerkers en mensen die toch niet konden komen, maar die wel de moeite namen persoonlijke herinneringen en wensen op te schrijven en aan mij toe te sturen in de afgelopen weken.

Ik, Geeke en de kinderen hebben al deze blijken van attentie bijzonder gewaardeerd. Daarvoor wil ik een ieder via deze weg hartelijk dank zeggen.

De giften die ik ter gelegenheid van mijn afscheid heb mogen ontvangen hebben maar liefst een totaalbedrag van 3000 euro opgebracht. Dit bedrag zal, zoals eerder aangegeven, geschonken worden aan Slachtofferhulp Hardenberg en het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal.

Hartelijk dank nogmaals en graag tot ziens,

Peter Snijders.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.