Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

dinsdag 11 september 2018 08:34

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente Hardenberg zijn tweeduizend willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de leefbaarheid en overlast in de buurt, het functioneren van politie en gemeente, onveiligheidsgevoelens en criminaliteit.

Ook zaken als brandveiligheid, veiligheid tijdens de jaarwisseling en de beleving van veiligheid rond het asielzoekerscentrum Hardenberg komen in het onderzoek aan de orde.

Brief
Om een representatief beeld te krijgen, is een steekproef getrokken uit alle inwoners van zestien jaar en ouder. In totaal tweeduizend inwoners zijn geselecteerd. Zij ontvangen een brief met de vraag om mee te doen aan het onderzoek.

In de brief staat een inlogcode waarmee de vragenlijst online ingevuld kan worden. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Inwoners die geen brief ontvangen, zijn niet geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.

Veiligheidsplannen
Diverse organisaties zetten zich samen met de gemeente dagelijks in voor de veiligheid van inwoners. Om de veiligheidsplannen van de gemeente goed af te stemmen op wat er leeft onder inwoners, is het voor de veiligheidspartners belangrijk om te weten wat de wensen en ervaringen van inwoners zijn op het gebied van veiligheid.

De uitkomsten van het veiligheidsonderzoek vormen belangrijke bouwstenen voor de veiligheidsplannen voor de komende jaren. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. De resultaten worden in het voorjaar van 2019 verwacht.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.