Hardenbergse woningmarkt blijft groeien

donderdag 08 februari 2018 14:04

Het aantal woningen in Hardenberg blijft groeien. De gemeente Hardenberg verkocht in 2017 67 kavels aan particulieren. Ontwikkelaars bouwden in 2017 ongeveer 150 nieuwe woningen. De gemeente blijft zich in 2018 richten op de realisatie van aantrekkelijke woningen voor alle doelgroepen.

Het inwoneraantal van de gemeente Hardenberg is in 2017 gegroeid naar 60.500 inwoners. Daarmee is Hardenberg nagenoeg de enige grensgemeente in Oost-Nederland die blijft groeien. Voor de nieuwe inwoners zijn in 2017 in totaal zo'n 200 nieuwe woningen gebouwd.

Particuliere en projectmatige woningbouw
De gemeente Hardenberg geeft op verschillende plekken kavels uit waar particulieren zelf een woning kunnen bouwen. In totaal zijn in 2017 67 gemeentelijke kavels verkocht. Daarvan liggen er 25 verkochte kavels in woongebied Bransveen in Dedemsvaart. In Garstlanden (Gramsbergen) gingen er 20 kavels over de toonbank.

De rest van de verkochte kavels liggen verspreid over de gemeente Hardenberg in Balkbrug, Bruchterveld, De Krim, Kloosterhaar en Mariënberg. Op een deel van de door de gemeente verkochte kavels zijn de woningen nog in aanbouw. 

Projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben in 2017 ook flink gebouwd. Zij leverden 150 nieuwe woningen op, onder andere in Bergentheim.

Verdere groei in 2018
De gemeente Hardenberg gaat ook in 2018 de grote vraag naar woningen beantwoorden met nieuwbouwlocaties.  Daarvoor zijn de eerste stappen gezet. Eind 2017 zijn de eerste 37 kavels in gebied De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden verloot. Al deze kavels zijn inmiddels in optie gegeven en in de loop van 2018 start de bouw van de eerste woningen. De woningen van projectontwikkelaars in Marslanden gaan in 2018 in de verkoop. Zodra De Cirkel vol is, wordt het gebied Marshoogte ontwikkeld.

Daarnaast zijn er plannen voor woningbouw in het centrum van Hardenberg, onder andere in gebied ‘Slotgraven’ en in het gebied langs de Vecht (voormalige zwembadlocatie). In verschillende kernen biedt de gemeente vrije kavels aan en worden projectmatig woningen gebouwd.

Kansrijke woningbouwplannen
De focus in het gemeentelijk woonbeleid dat is vastgelegd in de Woonvisie ligt op het ontwikkelen van kansrijke woningbouwplannen. De gemeente wil voldoen aan de vraag op de woningmarkt, door de juiste typen woningen te bouwen voor de juiste doelgroep. Hiervoor zijn de woningbouwplannen in 2017 onder de loep genomen.

Er worden nog bestemmingsplannen gemaakt om het aantal geplande woningen terug te brengen. Zo ontstaat er ruimte om kansrijke woningbouwplannen uit te kunnen voeren. Hiermee voldoet de gemeente Hardenberg aan de afspraken met de provincie Overijssel. 

In de nieuwbouwplannen wordt vooral gebouwd voor gezinnen. Binnen bebouwde kommen is met name ruimte voor woningen voor starters en ouderen. Ook in de kleinere kernen is ruimte voor een passend aantal woningen. Hiervoor maakt de gemeente binnenkort afspraken met verschillende Plaatselijke Belangen.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.