Delen N34 tussen Hardenberg en Coevorden vijf nachten dicht

donderdag 01 februari 2018 15:28

De N34 tussen de J.C. Kellerlaan en 't Klooster bij Coevorden gaat in de week van 12 tot en met 17 februari 2018 's avonds en 's nachts dicht vanwege werkzaamheden. In deze vijf nachten worden de bomen gekapt die langs het nieuwe tracé voor de N34 staan.

De bomenkap is nodig om ruimte te maken voor de verbreding van het tracé en de aanleg van tunnels. Om de werkzaamheden langs de N34 vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de N34 afgesloten. De werkzaamheden worden 's nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer te minimaliseren. 

Planning
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, waarbij telkens een deel van de N34 afgesloten is. De planning voor de werkzaamheden en wegsluiting is:

  • Maandag 12 februari van 19.00 uur tot dinsdag 13 februari om 05.00 uur en dinsdag 13 februari van 19.00 uur tot woensdag 14 februari om 05.00 uur. De N34 is deze twee nachten tussen De Vaart en ’t Klooster gesloten voor al het verkeer.
  • Woensdag 14 februari van 19.00 uur tot donderdag 15 februari om 05.00 uur, donderdag 15 februari van 19.00 uur tot vrijdag 16 februari om 05.00 uur en vrijdag 16 februari van 19.00 uur tot zaterdag 17 februari om 05.00 uur. De N34 is deze drie nachten tussen de J.C. Kellerlaan en De Vaart gesloten voor al het verkeer.

Tijdens de nachtelijke afsluitingen gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.

Compensatie bomen
Voor gekapte bomen wordt op een andere locatie in de buurt van de N34 een nieuwe boom weer aangeplant. De provincie Overijssel plant samen met de aannemer en Staatsbosbeheer bomen van verschillende loofhoutsoorten terug met een stamomtrek van tenminste 16-18 centimeter.

De bomen van Staatsbosbeheer worden gecompenseerd op andere locaties in de omgeving.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.