Burgemeester Snijders op zoek naar jonge helden in gemeente

donderdag 12 oktober 2017 09:02

De gemeente Hardenberg reikt op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, voor de eerste keer het 'Jeugdlintje van Hardenberg' uit aan jonge helden.

In een speciale videoboodschap roept burgemeester Peter Snijders inwoners op om jonge helden aan te melden via www.hardenberg.nl/meldjeheld. Het jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.

In het zonnetje
Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. "We weten dat er vele jongeren in onze gemeente vrijwillig maatschappelijk actief zijn voor naasten, verenigingen of goede doelen. Deze inzet blijft vaak onbelicht. Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden. Vandaar mijn oproep aan inwoners om deze helden te melden", aldus burgemeester Peter Snijders.

Maximaal vijf jeugdlintjes
Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'.

Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.

Voordracht via website
Tot maandag 23 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief.

Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge 'Held van Hardenberg'-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.