Werkzaamheden N34 van start

woensdag 15 maart 2017 10:08

De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg. Dit betekent dat gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. Uitritten van woningen worden aangesloten op de parallelweg. Ook worden de weg en bermen verbreed over de volledige lengte van circa 16 km en op een aantal plaatsen wordt een nieuwe parallelweg aangelegd. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Voorbereidende werkzaamheden 

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de N34 zijn gestart. De komende periode worden kabels en leidingen verlegd en enkele woningen afgebroken. Om ruimte te maken voor de verbreding van de weg en de aanleg van tunnels, worden bomen langs de weg gekapt. Het kan zijn dat daar op sommige plekken een beperkte wegafzetting voor nodig is. De gekapte bomen worden gecompenseerd in het plangebied en op andere locaties in de omgeving, zoals in het gebied de Kelder bij Diffelen. Tegen de zomer start aannemerscombinatie FLOOW met de daadwerkelijke aanpassingen aan de weg.

Een kaart met locaties die aangepast worden vindt u hier.

Informatiebijeenkomst 22 maart

Op woensdag 22 maart organiseert de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Hardenberg. Tussen 16.00 – 20.00 uur bent u van harte welkom om u te laten informeren over de werkzaamheden. Medewerkers van de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en aannemerscombinatie FLOOW zijn aanwezig om u te woord te staan. 

De werkzaamheden aan de N34 zijn verdeeld in 3 wegvakken, elk wegvak wordt gedurende een periode afgesloten voor het verkeer. Voorafgaand aan de drie grote wegvakafsluitingen organiseert de provincie opnieuw informatiebijeenkomsten. 

Vragen

Als u vragen heeft over de informatiebijeenkomst of het project in het algemeen dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Eiberlien Scholing-Visschers van de provincie Overijssel. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via  038 499 74 35 of eh.scholing-visschers@overijssel.nl. 

Voor vragen over de bouw- of kapwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de receptie van Reef Infra (onderdeel van FLOOW) onder vermelding van N34. Het centrale nummer is 0541-584111 en het emailadres info@reef-infra.com. U wordt dan terug gebeld door de omgevingsmanager ellen de Waard van FLOOW.

 

Meer informatie over het project N34 vindt u op de website van de provincie: www.overijssel.nl/N34

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in de Dedemsvaartse Courant. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.