Acht nieuwe medewerkers voor Staatsbosbeheer in Engbertsdijksvenen

woensdag 14 oktober 2020 16:05

Met een contract van een jaar op zak, werken sinds 1 oktober acht nieuwe werknemers in de Engbertsdijksvenen voor Staatsbosbeheer. De gemeente Hardenberg heeft meegeholpen met dewerving van kandidaten voor de vacatures. Deze vacatures waren namelijk spceciaal bedoeld voor mensen voor wie het erg moeilijk is om via de gewone weg een baan te vinden.

Midden in de zomervakantie is de vacature uitgezet vanuit het WerkgeversServicePunt (WSP), waarvan ook de gemeente Hardenberg deel uit maakt. Vanuit de gemeente Hardenberg, het UWV of naar aanleiding van de oproep in De Toren konden mensen reageren.

Natuurwerkdag

Maar liefst 19 belangstellenden werden uitgenodigd op de natuurwerkdag van Staatsbosbeheer in Kloosterhaar eind augustus. Hier kregen de kandidaten informatie over het project en moesten ze ook aan de slag in het veld. De kandidaten werden meteen goed getest, want het stormde en regende die dag!

Jaarcontract
Uiteindelijk werd aan 8 mensen een jaarcontract aangeboden: 3 deelnemers via het UWV en 5 via de gemeente Hardenberg. De medewerkers zijn in dienst van UBR | Binnenwerk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnenwerk zorgt ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een baan vinden binnen de Rijksoverheid.

Kijk op Hardenberg

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren in de rubriek 'Kijk op Hardenberg'. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Bekendmakingen

Informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen worden wekelijks gepubliceerd in weekblad De Toren. Deze bekendmakingen zijn ook digitaal beschikbaar.