COA start onderzoek nieuwe functie De Eik

27 juni 2013

Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat onderzoek doen naar de functie die het monumentale pand De Eik in Slagharen kan krijgen. Het COA is eigenaar van het pand. Aanvankelijk was het COA van plan het asielzoekerscentrum in De Eik te herontwikkelen, maar dat gaat niet door.

Het COA gaat een organisatie inschakelen om een marktverkenning uit te voeren. Deze organisatie zal zich in eerste instantie als adviseur verdiepen in het gebouw en gesprekken organiseren tussen COA en gemeente. Ook wordt Plaatselijk Belang Slagharen uitgenodigd voor een gesprek. Vervolgens wordt een marktverkenning uitgevoerd.

Hiermee wordt in beeld gebracht wat gewenste en kansrijke functies zijn. Na afronding van de marktverkenning geven COA en gemeente nadere invulling aan het vervolgtraject.

Onderhoud
Wanneer de mogelijke toekomstige functies duidelijk zijn, kan worden beoordeeld welk onderhoud doelmatig is. Tot die tijd wordt alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Hier onder vallen klachten- en storingsonderhoud en terreinonderhoud. Ook worden de overtollige bouwdelen op het achterterrein gesloopt.

Contact
Publieksdienst

Telefoonnummer:

14 0523

E-mail:

contactformulier

Adressen en openingstijden