Burgemeester A. van Riemsdijk

Antoni van Riemsdijk is geboren te Hardenberg en werd aldaar gedoopt op 17 november 1774, als zoon van verwalter-scholtus Jacobus van Riemsdijk en Clara Stolte. Hij huwde op 20 augustus 1799 in het Duitse plaatsje Lage met Anna Charlotte Soeters.

Hij had een druk bestaan als medicinae doctor, gemeentesecretaris, notaris en burgemeester. Antoni was al op jonge leeftijd bevlogen van familie- en regionale geschiedenis. Reeds in 1798 werd hij benoemd tot stadssecretaris van Hardenberg. Rond die tijd werd hij ook aangesteld als chirurgijn, medicinae doctor  en vroedmeester te Hardenberg.

Op 37-jarige leeftijd werd Antoni benoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. Deze gemeente ontstond in 1811 door samenvoeging van Ambt en Stad Hardenberg als uitvoering van een keizerlijk decreet van Napoleon. Een jaar later werd hij naast burgervader benoemd tot notaris, een taak die voordien door de schout werd verricht. Na de bevrijding van de Fransen werd de gemeente weer gesplitst in Stad en Ambt Hardenberg (anno 1818). Daarbij werd Antoni schout (burgemeester) van het nieuwe Ambt Hardenberg. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1825 werd hij herbenoemd als burgemeester.

Burgemeester Antoni van Riemsdijk stierf 'in het harnas' op 31 maart 1840 te Hardenberg. Hij was 65 jaar oud en is begraven op het oude kerkhof Nijenstede aan de huidige Stationsstraat.

Contact
Gemeentearchief Ommen-Hardenberg

Telefoonnummer:

14 0523

E-mail:

gemeentearchief@
ommen-hardenberg.nl

Adressen en openingstijden