Website van het Hardenbergs Archief

Zoeken in archieven

Zoeken in archieven

Zoek in alle digitale inventarissen en toegangen op de diverse collecties van het Hardenbergs Archief (tussen het jaar 1362 en 2000).

Zoek

DTB-boeken

Zoeken in DTB-boeken 1649-1811

De gemeente Hardenberg heeft de doop-, trouw- en begraafboeken van 1649 tot en met 1811 gedigitaliseerd. Zoek online in deze DTB-boeken.

Zoek

KPI-jaarverslag

KPI-jaarverslag

De gemeenteraad heeft het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer vastgesteld. In dit verslag is het beheer van de archieven beschreven.

Lees meer

Foto's en prentbriefkaarten

Zoek in foto's en prentbriefkaarten

De gemeente Hardenberg heeft een uitgebreide digitale beeldbank. U kunt hierin zoeken naar een groot aantal foto's en prentbriefkaarten.

Zoek